Բնագավառներ


Քրեական օրենքի կառուցվածքը

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Քրեական օրենքի կառուցվածքը

3. Քրեաիրավական նորմը և դրա կառուցվածքը

4. Քրեական օրենքի գործողությունը ժամանակի ընթացքում

5. Եզրակացություն

6. Օգտագործված գրականություն

————————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   2000 դրամ

Էջերի քանակը` 15

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

802 total views, 1 views today

Comments Closed

Comments are closed.