Բնագավառներ


Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հասկացությունը

3. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը գործուն զղջալու դեպքում

4. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը տուժողի հետ հաշտվելու դեպքում

5. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը իրադրության փոփոխման դեպքում

6. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը վաղեմության ժամկետն անցնելու հետևանքով

7. Եզրակացություն

8. Օգտագործված գրականություն

————————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   3000 դրամ

Էջերի քանակը` 23

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

762 total views, 1 views today

Comments Closed

Comments are closed.