Բնագավառներ


Հայաստանի անդամակցությունը մշակութային ժառանգության պահպանության միջազգային կոնվենցիաներին, որպես տուրիզմի զարգացման խթանիչ

Բովանդակություն 

Ներածություն

1. Հայաստանը որպես մշակութային ժառանգության հարուստ շտեմարան (պատմական ակնարկ, նկարագրություն, դասակարգում, արժևորում)

2. Հայկական մշակութային ժառանգության դերը համաշխարհային ժառանգության համատեքստում

3. Հայաստանի մասնակցության անհրաժեշտությունը համաշխարհային ժառանգության պահպանման գործին

4. Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության անհրաժեշտությունը միջազգային կոնվենցիաներին, բոլոր ասպեկտներով (այդ թվում նաև տուրիզմի զարգացման տեսակետից)

5. Անդրադարձ կոնվենցիաներին, որոնց միացել է Հայաստանը և կարևորել տուրիզմի զարգացման տեսանկյունից

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————–

Տիպը` կուրսային

Գինը`   20000 դրամ

Էջերի քանակը` 40

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին

99 total views, 1 views today

Comments Closed

Comments are closed.