Բնագավառներ


Կիսահաղորդիչներ

Սրանք հանդիսանում են էլեկտրոնային սարքերի տարատեսակներից մեկը, որոնց հիմքում ընկած է կիսահաղորդչային բյուրեղներում լիցքակիրների շարժմամբ պայմանավորված ֆիզիկական պրոցեսը:

2,169 total views, 1 views today

Leave a Reply