Բնագավառներ


Արդյունաբերության տեղը և դերը երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում, ճյուղային կառուցվածքը և դրա կատարած տեղաշարժերը

1,999 total views, 2 views today

Comments Closed

Comments are closed.