Բնագավառներ


Ամուսնության դադարումը

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Ամուսնության դադարման հասկացությունը

3. Ամուսնության դադարումը ամուսիններից մեկի մահվան կամ ամուսիններից մեկին մահացած հայտարարելու հետևանքով

4. Ամուսնալուծությունը քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններում

5. Ամուսնալուծությունը դատական կարգով

6. Ամուսնալուծության իրավական հետևանքները: Ամուսնալուծության տարբերությունն ամուսնալուծությունն անվավեր ճանաչելուց

7. Ամուսնական պայմանագիր, հասկացությունը, ձևը, բովանդակությունը, պայմանագրի փոփոխումը և լուծումը, պայմանգիրն անվավեր ճանաչելուց

8. Եզրակացություն

9. Օգտագործված գրականության ցանկ

————————————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը`   14000 դրամ

Էջերի քանակը`42

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին

1,046 total views, 3 views today

Comments Closed

Comments are closed.