Բնագավառներ


Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի գնահատումը

Բովանդակություն

 1. Ներածություն

2. Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի գնահատումը խնդիրները,

նշանակությունը

3. Հաշվապահական հաշվեկշռի կառուցվածքը

4. Ձեռնարկության շուկայական կայունության գնահատումը

5. Կազմակերպության ընթացիկ պարտավորությունների վերլուծություն

6. Ձեռնարկության վարկունակության և վճարունակության վերլուծություն

7. Եզրակացություն

8. Օգտագործված գրականություն

———————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 21

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

264 total views, 2 views today

Comments Closed

Comments are closed.