Բնագավառներ


Քաղաքական վարչակարգի տիպերը և ձևերը

Բովանդակություն 

Ներածություն

1. Քաղաքական համակարգերի տիպաբանությունը ըստ իշխանության բնույթի

2. Քաղաքական վարչակարգ. էությունը և  մոտեցումները

Վերջաբան

Գրականության ցանկ

————————————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 22

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

135 total views, 1 views today

Comments Closed

Comments are closed.