Categories

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Արժեքի աշխատանքային տեսությունը

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Արժեքի աշխատանքային տեսության էությունը

2. Արժեքի աշխատանքային տեսության պատմական զարգացումը

3. Արժեքի վերաբերյալ ժամանակակից պատկերացումները

4. Արժեքի օրենքը, դրա էությունը, ֆունկցիաները

5. Եզրակացություն

6. Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————–

Տիպը` կուրսային

Գինը`   6000 դրամ

Էջերի քանակը` 26

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

159 total views, no views today

Արժեթղթերի շուկա, ներդրումային պորտֆելի կառավարման հիմնահարցերը ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Արժեթղթերի շուկան որպես ֆինանսական շուկայի բաղկացուցիչ մաս

1.1. Արժեթղթերի  շուկայի  էությունը,  կառուցվածքը  և  ֆունկցիաները

1.2. Արժեթղթերի շուկայում շրջանառվող գործիքները

1.3. Արժեթղթերի շուկայի մասնակիցները

Գլուխ 2. Ներդրումային պորտֆելի կառավարման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի շուկայում

Գլուխ 3.  ՀՀ-ում գործող արժեթղթերի հիմանական տեսակները և արժեթղթերի շուկայի արդի վիճակը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————–

Տիպը` կուրսային

Գինը`   10000 դրամ

Էջերի քանակը` 37

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

453 total views, no views today

Առաջարկի էլաստիկությունը, երկարատև և կարճատև էլաստիկություն, առաջարկի էլաստիկության չափումը

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Առաջարկը և առաջարկի տեսությունը

3. Տնտեսական էլաստիկության հասկացությունը և չափումը

4. Առաջարկի էլաստիկությունը և նրա վրա ազդող գործոնները

5. Առաջարկի էլաստիկության եղանակները և ձևերը

6. Եզրակացություն

7. Օգտագործված գրականություն

——————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 18

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

168 total views, no views today

Ապրանքագիտության առարկան և խնդիրները

Բովանդակություն 

Ներածություն

1.  Ապրանքագիտության բնորոշումը և հիմնական հասկացությունները

2. Պահանջմունքների բովանդակությունն ապրանքագիտության մեջ

3. Ապրանքի բնորոշումը, էությունը

4. Ապրանքների  սպառողական արժեքը

5. Սպառման ելակետային իրադրության մոդելավորումը

6. Ապրանքագիտության մեթոդը և կապը այլ գիտությունների հետ

7. Ապրանքագիտության համառոտ պատմությունը և ժամանակակից խնդիրները

8. Ապրանքագիտական գործունեության հիմնական ոլորտները

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

—————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 16

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

 

936 total views, no views today

Ապահովագրությունը որպես ռիսկի կառավարման հիմնական ուղղություն

Բովանդակություն 

1. Ներածություն

2. Ռիսկի էությունը, դասակարգումը և կառավարման մեթոդները

3. Ապահովագրության նշանակությունը, գործառույթները և դասակարգումը

ա. Ապահովագրության ճյուղերը, ենթաճյուղերը, տեսակներն ու ձևերը

բ. Կամավոր և պարտադիր ապահովագրության սկզբունքները

4. ՀՀ ապահովագրական կազմակերպությունների ֆինանսա-տնտեսական ցուցանիշները և ռիսկի կառավարման առանձնահատկությունները

5. Եզրակացություններ և առաջարկություններ

6. Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը`   14000 դրամ

Էջերի քանակը` 40

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

610 total views, no views today

Ապահովագրական ընկերություններ

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Ապահովագրական ընկերությունները, նրանց եկամուտները և ծախսերը: Ակտիվների և պասիվների կազմը

2. Ապահովագրության տնտեսական էությունը, նպատակը և ֆունկցիաները

3. Ապահովագրական պայմանագրերը

4. Ապահովագրության ձևերը

5. Ապահովագրական ընկերությունների իրավունքները և երկկողմանի շահերը

6. Ապահովագրական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձանց կարգավորումը

7. ՀՀ Ապահովագրական ընկերությունները

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

——————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   3000 դրամ

Էջերի քանակը` 10

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

352 total views, no views today

Անվանական և իրական ՀՆԱ-ի դեֆլյատորը և սպառողական գների ինդեքսը

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Համախառն ներքին արդյունք

3. ՀՆԱ-ն` արտադրության գնահատման ցուցանիշ

4. ՀՆԱ-ի հաշվարկման երկու ուղիները

5. Ծախսային մոտեցում

6. Ռեսուրսածախսային-եկամտային մոտեցումը

7. Ամորտիզացիան և զուտ ներքին արդյունքը

8. Ւրավական և անվանական ՀՆԱ

9. Եզրակացություն

10. Օգտագործված գրականության ցանկ

——————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 18

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը

3,185 total views, no views today

5-րդ 7-ից  « Սկիզբ56...Վերջ »