Categories

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Վճարային արժեթղթերի հասկացությունը, էությունը և տեսակները

Բովանդակություն

Ներածություն

ԳԼՈՒԽ1   Վճարային արժեթղթերի հասկացությունը, էությունը և տեսակները

ԳԼՈՒԽ2   Մուրհակի էությունը, տեսակները և դերը առևտրային հարբերությություններում

ԳԼՈՒԽ3   Չեկի էությունը, տեսակները և դերը առևտրային հարաբերություններում

ԳԼՈՒԽ4   Մուրհակի և չեկի պարտադիր վավերապայմանները, դրանց շրջանառության առանձնահակությունները և բարելավման ուղիները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Գրականության ցանկ

————————————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 24

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

347 total views, no views today

Գլոբալացում

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Գլոբալացման հիմնախնդիրը  համաշխարհային տնտեսության մեջ

2. Գլոբալացման սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը աշխատանքի միջազգային բաժանման և շուկաների վրա

3. Գլոբալ հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղղությունները

4. Ժամանակակից գլոբալ տնտեսությունը և համաշխարհային տնտեսության հիմնական կենտրոնների ձևավորման նախադրյալները

5. Համաշխարհային տնտեսության մեջ ՀՀ ինտեգրման հեռանկարները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

————————————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 21

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

770 total views, no views today

Սպառողական վարք

Բովանդակություն 

Ներածություն

Գլուխ 1    Սպառումը որպես հասարակության  գոյության անհրաժեշտ պայման

Գլուխ 2    Շուկայում սպառողի նախասիրությունները

Գլուխ 3    Սպառողական վարքագծի վրա ազդող գործոնները

Գլուխ 4    Սահմանային օգտակարության նվազման օրենքը

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

———————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 21

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

210 total views, no views today

Գների կարգավորումը ֆիրմաներում

Բովանդակություն

Ներածություն

1.      Գնագոյացման անհրաժեշտությունը և գնագոյացման մեթոդի ընտրության սկզբունքները ֆիրմաներում

2.      Գնագոյացման նպատակները  և գնային քաղաքականության կառավարման գործառույթները

3.      Գների համակարգը և տեսակները

4.      Ապրանքի գնի ձևավորման փուլերը ֆիրմայի շահույթի պլանավորման գործընթացում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

——————————————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 20

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

147 total views, no views today

Ֆինանսների էությունը և նրանց ֆունկցիաները

Բովանդակություն 

Ներածություն

1.     Ֆինանսների էությունը և նրանց բովանդակությունը

2.      Տնտեսության ֆինանսական համակարգը և պետական բյուջեն

3.      ֆինանսների ֆունկցիաները և դրամավարկային քաղաքականությունը

4.      Բանկերը որպես ֆինանասական համակարգի հիմնական տարր

——————————————————————————

Տիպը` կուրսային

Գինը`   9000 դրամ

Էջերի քանակը` 33

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

794 total views, no views today

Աշխատանք

Բովանդակություն 

1. Առևտրական ձեռնարկության աշխատանքի կազմակերպման կատարելագործման խնդիրները

2. Առևտրական ձեռնարկության գործունեության կազմակերպա-տնտեսական բնութագիրը

2.1. Ձեռնարկության կառավարման ապարատի կառուցվածքը

2.2. Ձեռնարկության գործունեության վերջին երկու տարիների հիմնական տնտեսական ցուցանիշները

3. Առևտրական ձեռնարկության աշխատանքի ռեժիմը, աշխատողների աշխատանքի դուրս գալու գրա‎ֆիկները

4. Առևտրական ձեռնարկության աշխատանքի կազմակերպման վիճակի ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը

4.1. Աշխատանքի պայմանները լուսավորում, ջեռուցում,  օդափոխում,  ջերմոցային ռեժիմ, ծանր ու դժվար աշխատանքի պաշտպանության ու անվտանգության տեխնիկայի ու նորմերի կարգի պահպանում և այլն

4.2. Աշխատանքային տեղերի հատակագծում, կառուցվածքը և հագեցվածությունը

4.3. Աշխատանքային պրոցեսների կազմակերպումը, աշխատանքի ձևերի և մեթոդների ռացիոնալացումը իրականացնել որևէ աշխատանքային պրոցես ժամանակահատվածում

4.4. Աշխատանքային տեղի սպասարկումը ապրանքների նախապատրաստումը, տեղափոխումը, տեղաբաշխումն ու դասավորումը, գույքի տեղաբաշխումը, ցուցափեղկերի ձևավորումը, մաքրումը և այլն

4.5. Աշխատաժամի օգտագործումը աշխատանքային օրվա լուսանկարումը, ժամանակի ոչ արտադրողական կորուստների բացահայտումը, նյութական պատասխանատվության համակարգը

4.6. Աշխատողների նյութական խրախուսումը, կադրերի ընտրությունը

Եզրակացություն

————————————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 18

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

166 total views, no views today

Արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրությունը

Բովանդակություն 

Ներածություն

1. Արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման նպատակը և իրավական հիմքերը

2. Մաքսային վիճակագրության գծով իրավախախտումների նկատմամբ կիրառվող պատասխանատվության միջոցները

Եզրակացություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

————————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 23

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

675 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12