Բնագավառներ


Հեղուկ լուծույթներ

Համեմատաբար հազվադեպ է  պատահում գործ ունենալ մաքուր հեղուկների հետ, այսինքն` այնպիսի հեղուկների, որոնք պարունակում են միային մի տեսակի մասնիկներ:

2,670 total views, no views today

Նիտրատներ,նիտրիտներ, նիտրազամիններ, պարարտանյութեր, թունաքիմիկատներ

Օրգանական միացությունների նիտրատները  (RONO2) ազոտական թթվի ածանցյալներ են (R– օրգանական ռադիկալ է), անգույն կամ բաց դեղնավուն, հաճելի հոտով հեղուկներ են:

3,163 total views, no views today

Օրգանական քիմիա

«Կյանքը  սպիտակուցային  մարմինների  գոյության  ձև  է,  և  գոյության  այդ  ձևն  ըստ  էության  կայանում  է  այդ  մարմինների  քիմիական  բաղադրիչ  մասերի  մշտական  ինքնանորոգման  մեջ» (Ֆ.  Էնգելս):

4,287 total views, 1 views today

Մետաղներ

Մետաղները  քիմիական  տարրեր  են, որոնց  ատոմների  արտաքին  (արժեքական)  էլէկտրոնները  համեմատաբար  թույլ  են  կապված  միջուկի  հետ  և  այդ  պատճառով  ունեն  յուրահատուկ  ֆիզիկական  և քիմիական  հատկություններ:

3,136 total views, 1 views today