Բնագավառներ


ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Բովանդակություն

 1. Ներածություն

2. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

3. Եզրակացություն

4. Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   3000 դրամ

Էջերի քանակը` 12

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

104 total views, no views today

Քաղաքական վարչակարգի տիպերը և ձևերը

Բովանդակություն 

Ներածություն

1. Քաղաքական համակարգերի տիպաբանությունը ըստ իշխանության բնույթի

2. Քաղաքական վարչակարգ. էությունը և  մոտեցումները

Վերջաբան

Գրականության ցանկ

————————————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 22

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

135 total views, no views today

Քաղաքական սուբյեկտ հասկացությունը

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Քաղաքական սուբյեկտ հասկացությունը և դրա տեսակները

2. Միջազգային քաղաքական սուբյեկտներ

3. Միջազգային քաղաքականության ֆորմալ և ոչ ֆորմալ սուբյեկտները

Վերջաբան

Գրականության ցանկ

——————————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 22

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

1,657 total views, no views today

Ժողովրդավարացման ալիքներ

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Դեմոկրատիայի զարգացման փուլերը

2. Աշխարհի ժողովրդավարացման գործընթացը

3. Նոր ժամանակների ժողովրդավարության առանձնահատկությունները

Վերջաբան

Գրականության ցանկ

———————————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 24

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

100 total views, no views today

ՀՀ քաղաքական համակարգի հասկացությունը

Բովանդակություն

Նախաբան

ԳԼՈՒԽ 1-ին. ՀՀ քաղաքական համակարգի հասկացությունը

ԳԼՈՒԽ 2-րդ. Քաղաքական համակարգի տարրերը

ԳԼՈՒԽ 3-րդ. Հասարակական միավորումների և կուսակցույթյունների դերը ՀՀ քաղաքական համակարգում

Վերջաբան

Գրականության ցանկ

———————————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 19

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

96 total views, no views today

Ժողովրդավարություն

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Ժողովրդավարության զարգացման փուլերը

Գլուխ 2. Աշխարհի ժողովրդավարացման գործընթացը

Գլուխ 3. Ժողովրդավարացման երրորդ ալիք

Վերջաբան

Գրականության ցանկ

————————————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 21

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

67 total views, no views today

ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ և ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ I. Բրիտանական  պառլամենտի առաջացումը

• Լորդերի պալատ

• Համայնքների պալատ

Գլուխ II. Բրիտանական  պառլամենտի գործունեության առանձնահատկությունները

Վերջաբան

Գրականության Ցանկ

———————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 22

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

104 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12