Բնագավառներ


Վերջին Արտաշեսյաններ

Բովանդակություն

  1. Ներածություն
  2. Վերջին Արտաշեսյանները
  3. Եզրակացություն
  4. Գրականության ցանկ

——————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   3000 դրամ

Էջերի քանակը` 13

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

134 total views, no views today

Անին միջնադարյան Հայաստանի մայրաքաղաք

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ I

Անին միջնադարյան Հայաստանի մայրաքաղաք

Գլուխ II

Անին  Բագրատունիների շրջանում

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

—————————————————

Տիպը` կուրսային

Գինը`   6000 դրամ

Էջերի քանակը` 25

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

106 total views, no views today

Ներսես Ա Մեծ

Բովանդակություն 

1. Ներսես Մեծ Կաթողիկոս

2. Եզրակացություն

3. Օգտագործված գրականություն

——————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   3000 դրամ

Էջերի քանակը` 12

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

73 total views, no views today

Օսմանյան կայսրության արտաքին քաղաքականությունը դաշնակից երկրների հետ

Բովանդակություն 

1. Ներածություն

2. Օսմանյան կայսրության արտաքին քաղաքականությունը դաշնակից երկրների հետ

3. Հարաբերությունները հակառակորդ երկրների հետ

4. Օսմանյան կայսրության արտաքին քաղաքականությունը Հայաստանի և Իրանի միջև

5. Եզրակացություն

6. Օգտագործված գրականություն

——————————————–

Տիպը` կուրսային

Գինը`   8000 դրամ

Էջերի քանակը`28

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

93 total views, no views today

Գրիգոր Նարեկացին և հայ երաժշտությունը V-XV դարերում

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Գրիգոր Նարեկացին և հայ երաժշտությունը 5-15 դդ

3. Եզրակացություն

4. Օգտագործված գրականություն

——————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 17

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին

679 total views, 2 views today

Հայկական մշակույթը XV-XVIII դարերում

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Դպրոցները, տպագրությունը և մամուլը

3. Գիտությունների զարգացումը

4. Փիլիսոփայական միտքը

5. Գրականությունն ու արվեստը

6. Քանդակագործությունը և նկարչությունը

7. Եզրակացություն

8. Օգտագործված գրականության ցանկ

——————————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը`22

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

75 total views, no views today

Հայ ազատագրական շարժումը XVIII դարի երկրորդ կեսին

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Հայկական գաղթավայրերը և ազատագրական շարժումը

3. Հովսեփ Էմինը և ազատագրական շարժումը հնդկահայերի մեջ

4. Էմինի ծրագիրը և Հերակլ II-Ը

5. Մադրասի խմբակը և նրա գործունեությունը

6. Դրությունն Անդրկովկասում և Ռուսաստանը

7. Հայ-Ռուսական դաշնագրի երկու նախագիծ և ազատագրական շարժման երկու ուղղություն

8. Եզրակացություն

9. Օգտագործված գրականության ցանկ

——————————————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը`   6000 դրամ

Էջերի քանակը`26

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

884 total views, no views today

1-րդ 8-ից  12...5...Վերջ »