Բնագավառներ


Միտք

Բովանդակություն 

1. Ներածություն

2. Միտք

3. Եզրակացություն

4. Օգտագործված գրականություն

——————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   2000 դրամ

Էջերի քանակը` 6

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

90 total views, no views today

Երեխայի ընդհանուր զարգացման սանդղակ

Բովանդակություն

1. Երեխայի ընդհանուր զարգացման սանդղակ

2. Գրականության ցանկ

———————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   3000 դրամ

Էջերի քանակը` 11

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

668 total views, no views today

Գենդերային կոնֆլիկտներ

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Ի՞նչ է գենդերային կոնֆլիկտը

3. Եզրակացություն

4. Օգտագործված գրականության ցանկ

—————————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   2000 դրամ

Էջերի քանակը`8

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

1,035 total views, no views today

Խոսքը որպես հոգեկան իմացական գործընթաց

Բովանդակություն

  1. Ներածություն
  2. Խոսքը որպես հոգեկան իմացական գործընթաց
  3. Խոսքային մեխանիզմներ
  4. Խոսքի տեսակները
  5. Խոսքը և նրա ֆունկցիաները
  6. Եզրակացություն
  7. Գրականության ցանկ

————————————————-

Տիպը` կուրսային

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 20

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

111 total views, no views today

Ճանաչողական հոգեբանության հիմքերը ըստ Ջ. Կելլիի

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Ճանաչողական հոգեբանության հիմքերը ըստ Ջ. Կելլիի

3. Անձնային կոնստրուկտների տեսությունը. հիմնական
կոնցեպցիաներն ու սկզբունքները

4. Եզրակացություն

5. Օգտագործված գրականություն

—————————————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   3000 դրամ

Էջերի քանակը` 12

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

150 total views, no views today

Հոգեբանական նախագծերի մեթոդի ընդհանուր բնութագիրը

Բովանդակություն

Ներածություն

ԳԼՈՒԽ 1-ին

Նախագծերի մեթոդի ընդհանուր բնութագիրը

ԳԼՈՒԽ 2-րդ

Նախագծային-մոդուլային ուսուցման տեխնոլոգիայի ընդհանուր բնութագիրը

ԳԼՈՒԽ 3-րդ

Նախագծերի մեթոդով աշխատանքի կազմակերպման օրինակելի պլանի նմուշ

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

—————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը` 5000 դրամ

Էջերի քանակը` 22

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

951 total views, no views today

Գիշերօթիկի երեխաների սոցիալական վիճակը

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1-ին

Գիշերօթիկի երեխաների սոցիալական վիճակը

ա) ադապտացիայի խնդիրները

բ) սոցիալ-հոգեբանական վիճակը

ԳԼՈՒԽ 2-րդ

Գիշերօթիկի երեխաների հոգեբանության ձևավորումն ու  դրանց ձևավորման հիմնական պայմանները

ա) Գիշերօթիկի երեխաների հոգեբանության ձևավորման նախադրյալները

բ) Շրջապատող պայմանների ազդեցությունը գիշերօթիկի երեխաների հոգեբանության ձևավորման վրա

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Գրականության ցանկ

—————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 23

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

89 total views, no views today

1-րդ 2-ից  12