Բնագավառներ


Պատժից ազատելու հասկացությունը և տեսակները

Բովանդակություն

  1. Ներածություն
  2. Պատժից ազատելու հասկացությունը և տեսակները
  3. Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելը
  4. Պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելը
  5. Հղի կանանց կամ մինչև երեք տարեկան երեխա ունեցող անձանց պատիժը կրելր հետաձգելը կամ պատժից ազատելը
  6. Պատժից ազատելը ծանր հիվանդության հետևանքով
  7. Պատժից ազատելը մեղադրական դատավճռի վաղեմութ­յան ժամկետն անցնելու հետևանքով
  8. Եզրակացություն
  9. Օգտագործված գրականություն

————————————————————–

Տիպը` կուրսային

Գինը`   6500 դրամ

Էջերի քանակը` 28

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

1,086 total views, no views today

Ֆիզիկական կամ հոգեկան հարկադրանք

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Ֆիզիկական կամ հոգեկան հարկադրանք

3. Հիմնավորված ռիսկ

4. Հրաման կամ կարգադրության կատարելը

5. Արարքի հանցավորությունը բացառող այլ հանգամանքներ

6. Եզրակացություն

7. Օգտագործված գրականություն

—————————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 22

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

598 total views, no views today

Քրեական օրենքի հետադարձ ուժը

Բովանդակություն

1. Քրեական օրենքի հետադարձ ուժը

2. Քրեական օրենքի գործողությունը տարածության մեջ

3. Եզրակացություն

4. Օգտագործված գրականություն

————————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   3500 դրամ

Էջերի քանակը` 21

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

617 total views, no views today

Քրեական օրենքի հասկացությունը, հատկանիշները

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Քրեական օրենքի հասկացությունը, հատկանիշները

3. Քրեական իրավունքի աղբյուրները

4. Եզրակացություն

5. Օգտագործված գրականություն

———————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`  2000 դրամ

Էջերի քանակը` 12

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

1,188 total views, no views today

Քրեական օրենքի կառուցվածքը

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Քրեական օրենքի կառուցվածքը

3. Քրեաիրավական նորմը և դրա կառուցվածքը

4. Քրեական օրենքի գործողությունը ժամանակի ընթացքում

5. Եզրակացություն

6. Օգտագործված գրականություն

————————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   2000 դրամ

Էջերի քանակը` 15

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

802 total views, no views today

Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հասկացությունը

3. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը գործուն զղջալու դեպքում

4. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը տուժողի հետ հաշտվելու դեպքում

5. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը իրադրության փոփոխման դեպքում

6. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը վաղեմության ժամկետն անցնելու հետևանքով

7. Եզրակացություն

8. Օգտագործված գրականություն

————————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   3000 դրամ

Էջերի քանակը` 23

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

762 total views, no views today

Քրեական պատասխանատվության հասկացությունը

Բովանդակություն

1. Քրեական պատասխանատվության հասկացությունը

2. Քրեական պատասխանատվության հիմքը

3. Եզրակացություն

4. Օգտագործված գրականություն

—————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   2000 դրամ

Էջերի քանակը` 12

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին:

1,148 total views, no views today

1-րդ 21-ից  12...510...Վերջ »