Բնագավառներ


Հռետորական արվեստ

Բովանդակություն

 1. Ներածություն

2. Խոսքի տեխնիկայի հիմնական տարրերը

3. Հռետորական արվեստի տեսակները

4. Եզրակացություն

5. Օգտագործված գրականություն

————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 20

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին

2,531 total views, no views today

Քաղաքական ճառի կառուցվածքը

Բովանդակություն

 1. Ներածություն

2. Քաղաքական ճառի կառուցվածքը

Ներածություն

Շարադրում

Եզրափակում

3. Քաղաքական ճառի լեզուն և ոճաբանական ձևերը

4. Եզրակացություն

5. Օգտագործված գրականություն

————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 18

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին

94 total views, no views today

Խոսքի հնչման կուլտուրան

Բովանդակություն

1. Խոսքի հնչման կուլտուրան

2. Խոսքի բարեհնչյունությունը (Մելոդիկան)

3. Խոսքի տեմպը

4. Շեշտ

5. Դադար

6. Ռիթմ

7. Ձայներանգ

8. Դիմաղաղ (Միմիկա) և շարժուձև

9. Հռետորը և լսարանը

10. Օգտագործված գրականություն

————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 23

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին

635 total views, no views today

Դատական խոսք

Բովանդակություն

1. Դատական խոսք

2. Դատական ճառի ձևն ու բովանդակությունը

3. Միջնորդություններ դատավարության ընթացքում հարուցվող հարցերի շուրջը

4. Դատական խոսքը քաղաքացիական գործերի վերաբերյալ

5. Դատական խոսքը բեկման ատյանում

6. Ճառի նախապատրաստումը

7. Գրված տեքստ կամ հանպատրաստից տեքստ

8. Գրված տեքստ կամ հանպատրաստից տեքստ

9. Օգտագործված գրականություն

————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 18

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին

1,200 total views, no views today