Բնագավառներ


Կոնֆլիկտների կարգավորումը ՄԱԿ-ի շրջանակներում

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. ՄԱԿ-ը և Հայաստանը

3. Կոնֆլիկտների կարգավորումը ՄԱԿ-ի շրջանակներում

4. Եզրակացություն

5. Օգտագործված գրականության ցանկ

————————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`  4000 դրամ

Էջերի քանակը` 18

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

703 total views, 1 views today

Արաբական երկրները միջազգային կազմակերպություններում

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1.      Ներածություն

2.      Արաբական երկրները միջազգային կազմակերպություններում

3.      Եզրակացություն

4.      Գրականություն

——————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`  3000 դրամ

Էջերի քանակը` 12

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

90 total views, 1 views today

Ֆրանսիայի պետական բյուջեն

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Ֆրանսիայի պետական բյուջեն

2. Տեղական մարմինների ֆինանսները

3. Պետական ձեռնարկությունների ֆինանսներ և հատուկ ֆոնդեր

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

—————————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`  5000 դրամ

Էջերի քանակը` 20

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

 

952 total views, 1 views today

ԿՈՒԼՏՈՒՐԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 1945-1965թթ.

Բովանդակություն

 1.  ԿՈՒԼՏՈՒՐԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 1945-1965թթ.

2.  ՀԿԿ  գործունեությունը, բանվոր դասակարգի պրոֆեսիոնալ- տեխնիկական կրթության և տեխնիկական ուսուցման ծավալման ուղղությամբ

3.  Արտադրությունում բարձրորակ բանվորական  կադրերի պատրաստումը

4.  Հանրակրթական դպրոցը ետպատերազմյան տարիներին  (1946-1958թթ.)

5.   Ութնամյա պարտադիր ուսուցում,միջնակարգ  ընդհանուր կրթություն

6.   Ռադիոյի և կինոյի ցանցի ընդարձակումը

7.   Գրականություն և արվեստ

8.    Ֆիզիկամաթեմատիկական  գիտությունների բաժանմունք

9.   ԳԱԱ հրատարակչություն

10.  ԳԱ համակարգում  գիտական կադրերի պատրաստման վիճակը և հեռանկարները

11.   Խոշոր վերելք  գիտության ասպարեզում

—————————————————-

Տիպը` դիպլոմային

Գինը` 100000  60000   դրամ

Էջերի քանակը` 306

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

120 total views, no views today

ԻՐԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ 19-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ

Բովանդակություն

ԱՌԱՋԱԲԱՆ

ԳԼՈՒԽ I

ԻՐԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ 19-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ. ՊԱՆԻՐԱՆԻԶՄԸ ԱՌԱՋԻՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԻՐՆԵՐԸ

1.1 Ընդհանուր դիտողություններ

1.2 Հասարական զարգացման բնագավառները

1.3 Միրզա Մալքոմ-խան

1.4 Նոր գաղափարախոսության ազդեցությունը Իրանում

1.4.1 Իրանական ազգայնականությունը

1.5 Պանիրանիզմի առաջին գաղափարակիրները

1.5.1 Միրզա  Ախունդզադե (Ախունդով)

1.5.2 Ջալալեդդին Միրզա Ղաջար

1.5.3 Միրզա Աղա-խան Քերմանի

1.5.4 Աբդոլռահիմ Թալիբով

ԳԼՈՒԽ 2

ԻՐԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ 20-րդ ԴԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻՆ

(1896-1941թթ.): ՆՈՐ ՊԱՆԻՐԱՆԻԶՄԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

2.0 Մուտք

2.1 Իրանի հասարակական, քաղաքական և տնտեսական կացությունը 20-րդ դարի սկզբներին

2.1.1 Առաջին շրջան (1896-1906թթ.)

2.1.2 Երկրորդ շրջան (1906-1921թթ.)

2.1.3  Երրորդ շրջան (1921-1941թթ.)

2.2 Քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը Իրանում

2.2.1 Հնամետությունը սահմանադրական հեղափոխությունից հետո

2.3 Առաջին աշխարհամարտ  (1914-1918թթ.)

2.3.1 Բոլշևիզմի և պանթյուրքիզմի ներթափանցումը

2.4 1919թ. պայմանագիրը 20-րդ դ. առաջին կեսին Իրանի հասարակական զարգացումների բեկումնային կետ

2.5 Ապստամբություն, հեղափոխություն, պետական հեղաշրջում

2.6. Պարսկական ազգայնականությունը Առաջին աշխարհամարտից մինչև Ռեզա-շահ Փահլավիի պետական պանիրանզմը

2.6.1 Սեյյեդ Հասան Թաղիզադեն որպես նոր պանիրանիզմի հիմնադիր

2.6.2 ՙՔավե՚ ամսագիրը

2.6.3 Կովկասը որպես սկսնակ պանիրանիստների ՙբնօրրան՚

2.6.4 Սեյյեդ Ահմադ Քասրավի

2.6.5 ՙԻրանշահր՚, ՙՖարանգեստան՚ և ՙԱյանդե՚ պարբերականները

2.7 Ռեզա խանի պետական հեղաշրջումը

2.7.1 Պետությունը և գաղափարախոսոությունը Ռեզա-շահի օրոք

2.7.2 Միապետակենտրոն պետական պանիրանիզմը ‎

2.7.3. Ռեզա-շահի արտաքին քաղաքականությունն ու տապալումը

ԳԼՈՒԽ 3

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՆ ԻՐԱՆՈՒՄ 20-րդ ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ (1941-1978թթ.): ՊԱՆԻՐԱՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ

3.0 Ընդհանուր դիտողություններ

3.1 Իրանը Երկրորդ աշխարհամարտում

3.2 Գերմանիայի հինգերորդ շարասյան գործունեությունը Իրանում

3.3 Անջատողականության նոր վերելքը

3.4 Մոսադդեղը և ՙԱզգային ճակատը՚

3.5 Պանիրանիստական կուսակցությունների ստեղծումը

3.6 ՙՊանիրանիստական կուսակցությունը՚

3.7 ՙԻրանի բանվորական նացիոնալ-սոցիալիստական կուսակցությունը՚

3.8 ՙԻրանի ժողովրդի կուսակցությունը՚

ԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

——————————————————–

Տիպը` դիպլոմային

Գինը` 80000 60000   դրամ

Էջերի քանակը` 195

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

1,030 total views, no views today