Բնագավառներ


Սայաթ-Նովա

609 total views, no views today

Սևանի ազգային պարկ

769 total views, no views today

Ֆաունա և ֆ‎լորա, ՄԱԿ, ՀՀ ավտոպարկ

1.1 Ֆաունա և ֆ‎լորա
1.2 Ջուր
1.3 Երևան քաղաքի հողային ռեսուրսները
1.4 2008թ-ի փետրվար ամսվա շրջակա բնական միջավայրի աղտոտվածության մոնիթորինգ
1.5 Անշարժ աղբյուրներից վնասակար նյութերի արտանետումները (2006թ-ի արտանետումները)
2. Խնդիրներ և լուծումներ
2.1 Սևանա լիճը շարունակում է հագենալ կեղտաջրերով
2.2 ՀՀ ավտոպարկը,նրա առաջացրած խնդիրները և լուծումները
2.3.1 ՄԱԿ-ի անապատացման դեմ կոնվենցիան
2.3.2 ՀՀ մասնակցությունը անապատացման դեմ կոնվենցիայում
2.4 Տնտեսական լծակներ
2.5 Համաձայնագրեր և ծրագրեր

693 total views, no views today

Տիեզերքը և աստղագիտությունը

Տիեզերքը հատուկ տեսակի բնական ռեսուրս է, առանց որի մարդկային հասարակությունը իր գործունեությունը ծավալել չի կարող:

2,363 total views, no views today

Արժեթուղթ, բաժնետոմս, պարտատոմսեր

3,094 total views, 1 views today

Բանկերի էությունը և ֆունկցիաները, զարգացման եռամյա ծրագիրը

1,657 total views, no views today

ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները 2008-2010 թթ.

1,637 total views, no views today

2-րդ 108-ից  « Սկիզբ23...510...Վերջ »