Բնագավառներ


ՀԷԿ-ի կառուցման և շահագործման Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում

931 total views, no views today

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

1,496 total views, no views today

Արտադրական թափոնների վերամշակումը և վնասազերծումը

1,517 total views, no views today

Բնապահպանության կրթության առանձնահատկությունները և նրա կազմակերպումը ՀՀ-ում

840 total views, no views today

Էքստերնալների տիպերը

706 total views, no views today

ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԱՂՏՈՏՈՒՄԸ: ԱՂՏՈՏՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

977 total views, no views today

«ՇԻԿԱՀՈՂԻ» ԱՐԳԵԼՈՑ

707 total views, no views today

1-րդ 108-ից  12...510...Վերջ »