Բնագավառներ


ՀԷԿ-ի կառուցման և շահագործման Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում

909 total views, 1 views today

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

1,470 total views, 1 views today

Արտադրական թափոնների վերամշակումը և վնասազերծումը

1,492 total views, 1 views today

Բնապահպանության կրթության առանձնահատկությունները և նրա կազմակերպումը ՀՀ-ում

829 total views, 1 views today

Էքստերնալների տիպերը

687 total views, 1 views today

ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԱՂՏՈՏՈՒՄԸ: ԱՂՏՈՏՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

962 total views, 1 views today

«ՇԻԿԱՀՈՂԻ» ԱՐԳԵԼՈՑ

695 total views, 1 views today

1-րդ 108-ից  12...510...Վերջ »