Բնագավառներ


Լիդերության տեսությունները

Բովանդակություն 

Ներածություն

Լիդերություն երևույթը, առաջնորդ հասկացության ընդհանուր բնութագիրը

Լիդերության տեսությունները

Լիդերներին բնորոշ ընդհանուր գծերը

Առաջնորդի հիմնական տիպերը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 12

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

305 total views, 2 views today

Հելլենիզմ

Բովանդակություն

Ներածություն

Հելլենիզմ

Հելլենիստական մշակույթ

Կրոնը և դիցաբանությունը

Փիլիսոփայություն

Բնագիտական հայացքները

Պատմական գիտությունը

Գրականությունը

Ճարտարապետությունը և կերպարվեստը

Հելլենիստական մշակույթը Հայաստանում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 17

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

277 total views, 1 views today

Տագնապայնությունը որպես շեղվող վարքի առաջացման պատճառ

Բովանդակություն 

Ներածություն

Տագնապայնություն

Տագնապ և տագնապայնոթյուն

Անհատական և իրավիճակային տագնապների տարբերակումները

Անձի տագնապային խուսափողական խանգարում

Ընդհանրացված տագնապային խանգարում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   6000 դրամ

Էջերի քանակը` 20

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

235 total views, no views today

Հեռավար ուսուցումը մեծահասակների կրթության համակարգում

Բովանդակություն 

Ներածություն

 1. Հեռավար ուսուցում
 2. Հեռավար ուսուցումը առավելությունները մեծահասակների   համար
 3. Հեռավար ուսուցման թերությունները մեծահասակների համար

Եզրակացություն

Օգտագործած գրականության ցանկ

———————————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 14

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

349 total views, 1 views today

Սոցիոլոգիայի դասավանդման մեթոդները Ռուսաստանում, նրա առանձնահատկությունները և զարգացման հիմնական պարճառները

Բովանդակություն 

 1. Ներածություն
 2. Սոցիոլոգիայի առանձնահատկությունները և զարգացման հիմնական    պարճառները  Ռուսաստանում
 3. Սոցիոլոգիայի զարգացման փուլերը Ռուսաստանում
 4. Սոցիոլոգիայի զարգացման I փուլը Ռուսաստանում
 5. Սոցիոլոգիայի զարգացման II փուլը Ռուսաստանում
 6. Եզրակացություն
 7. Գրականության ցանկ

———————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`  4000 դրամ

Էջերի քանակը` 12

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

245 total views, no views today

Սոցիալականացումը ընտանիքում

Բովանդակություն 

Ներածություն

 1. Սոցիալականացումը ընտանիքում և երեխայի իրավումքները
 2. Սոցիալականացումը ընտանիքի զարգացման փուլերում
 3. Ընտանիքի սոցիալականացնող գործառույթները

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

———————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`  3000 դրամ

Էջերի քանակը` 10

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

179 total views, no views today

Շուկայական մեխանիզմ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Շուկայական մեխանիզմ

Պետության տնտնեսական դերը

Գործազրկության հաշվարկումը

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

——————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`  4000 դրամ

Էջերի քանակը` 13

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

194 total views, no views today

1-րդ 4-ից  12...Վերջ »