Բնագավառներ


Աթանաս Մեծը հայ մատենագրության մեջ

Բովանդակություն

1. Աթանաս Մեծը հայ մատենագրության մեջ

2. Եզրակացություն

3. Օգտագործված գրականություն

——————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   2000 դրամ

Էջերի քանակը` 6

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

92 total views, no views today

“Մտավոր սեփականություն” հասկացության էությունը, բովանդակությունը և անհրաժեշտությունը

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. “Մտավոր սեփականություն” հասկացության էությունը, բովանդակությունը և անհրաժեշտությունը

3. Մտավոր սեփականության օբյեկտները, դրանց կառավարումը, պաշտպանությունը և գնահատումը

4. Մտավոր սեփականության կառավարման միջազգային փորձը և զարգացման համաշխարհային միտումները

5. Եզրակացություն

6. Օգտագործված գրականության ցանկ

—————————————————

Տիպը` կուրսային

Գինը`   20000 դրամ

Էջերի քանակը` 45

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

1,741 total views, 1 views today

Միտք

Բովանդակություն 

1. Ներածություն

2. Միտք

3. Եզրակացություն

4. Օգտագործված գրականություն

——————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   2000 դրամ

Էջերի քանակը` 6

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

90 total views, no views today

Մովսես Բաղրամյան և Շահամիր Շահամիրյան

Բովանդակություն

1. Ժամանակաշրջանը

2. Մովսես Բաղրամյանի և Շահամիր Շահամիրյանի կյանքը և գործունեությունը

3. Աշխատությունները, դերն ու արժեքը հայ հասարակական կյանքում

4. Լուսավորություն, դպրոց, կրթություն

5. Ամփոփում

6. Օգտագործված գրականություն

————————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   6000 դրամ

Էջերի քանակը` 25

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

174 total views, 1 views today

Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասեր

Բովանդակություն

 

1. Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասեր: Կյանքը և գործունեությունը

2. Հովհաննես Իմաստասերի սոցիալ-քաղաքական հայացքները

3. Օգտագործված գրականություն

———————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   3000 դրամ

Էջերի քանակը` 14

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

1,255 total views, no views today

Հովհան Իմաստասեր Օձնեցի

Բովանդակություն

1. Հովհան Իմաստասեր Օձնեցի: Կյանքն ու գործունեությունը

2. Հովհան Իմաստասեր Օձնեցին քաղաքական-եկեղեցական գործիչ և մտածող

3. Օգտագործված գրականություն

———————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   3000 դրամ

Էջերի քանակը` 15

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

138 total views, no views today

Դերենիկ Դեմիրճյանի «Ավելորդը» պատմվածքը

Բովանդակություն

1. Ներածություն

2. Դերենիկ Դեմիրճյանի տեղծագործական ուղին

3. «Ավելորդը» պատմվածքը

4. Եզրակացություն

5. Օգտագործված գրականության ցանկ

—————————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   2000 դրամ

Էջերի քանակը` 12

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

952 total views, 2 views today

1-րդ 4-ից  12...Վերջ »