Բնագավառներ


Պետակական մակարդակով տարվող աշխատանքները` կապված բնօգտագործման կառավարման և օրենսդրական գործունեության հետ

Բովանդակություն

Ներածություն

1. Բնօգտագործում և բնօգտագործման կառավարման, շրջակա միջավայրի պահպանության հասկացությունը, տեսակներն ու սկզբունքները

2. Բնօգտագործման կառավարման օրենսդրական դաշտը աշխարհի զարգացած երկրներում

3. ՀՀ բնօգտագործման կառավարման օրենսդրական դաշտի ապահովվածության մակարդակը

Վերջաբան

——————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   5000 դրամ

Էջերի քանակը` 23

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

96 total views, no views today

Ռացիոնալ բնօգտագործում

Բովանդակություն 

1. Ներածություն

2. Ռացիոնալ բնօգտագործում

3. Ռացիոնալ բնօգտագործման սկզբունքները

4. Եզրակացություն

5. Օգտագործված գրականություն

—————————————-

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   2000 դրամ

Էջերի քանակը` 10

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

140 total views, no views today

Բնապահպանական սկզբունքները և բնապահպանական մոնիթորինգ

Բովանդակություն

 

1. Ներածություն
2. Բնապահպանական սկզբունքները
3. Բնապահպանական մոնիթորինգ
4. Բնապահպանական կրթության անհաժեշտությունը ՀՀ-ում
5. Եզրակացություն
6. Օգտագործված գրականության ցանկ

—————————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 17

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

923 total views, no views today

ՀՀ հողային ֆոնդը

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Նախաբան

2. Հողային ռեսուրսների հիմնախնդիրը ՀՀ-ում ագրարային վերակառուցումներից   առաջ և  հետո

3. Վերջաբան

4. Օգտագործված գրականության ցանկ

——————————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   4000 դրամ

Էջերի քանակը` 17

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

1,104 total views, no views today

Կլիմայի փոփոխության հիմնահարցերը

Բովանդակություն

1.  Ներածություն`  կլիմայի   փոփոխություն

2.  Կլիմայի  փոփոխության  հիմնահարցը

3. Օգտագործված գրականության ցանկ

——————————————————

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   2000 դրամ

Էջերի քանակը` 11

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

708 total views, no views today

Բնապահպանության կրթության առանձնահատկությունները և նրա կազմակերպումը ՀՀ-ում

Բովանդակություն

Ներածություն

  1. Բնագիտության առարկան և առանձնահատկությունները
  2. Բնություն. Նրա պահպանման առանձնահատկությունները և խնդիրները
  3. Բնապահպանության կազմակերպումը ՀՀ-ում
  4. Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

———————————————–

Տիպը` կուրսային

Գինը`   9000 դրամ

Էջերի քանակը`30

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

853 total views, no views today

Ռեկրեացիոն ռեսուրսների կառավարումը ՀՀ-ում

Բովանդակություն

 1. Ներածություն

2. Ռեկրեացիոն ռեսուրսների կառավարումը ՀՀ-ում

3.Ռեկրեացիոն ռեսուրսների պահպանումը ՀՀ-ում

4. Զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում 

5. Եզրակացություն

6. Օգտագործված գրականություն

——————————————–

Տիպը` ռեֆերատ

Գինը`   3000 դրամ

Էջերի քանակը` 13

Ձեր գնման հայտը խնդրում ենք ուղարկել info@armref.com էլ. հասցեին կամ այցելել պատվիրել էջը:

197 total views, no views today

1-րդ 3-ից  12...Վերջ »