Բնագավառներ


Մոդելավորումը որպես գիտական ճանաչողության մեթոդ

Մոդելավորման տակ հասկացվում է մոդելների կառուցումը, ուսումնասիրումը և կիրառումը:

2,704 total views, no views today