Բնագավառներ


Աուտոսոցիոմետրիա

Իրադրությունների սոցիոգրաֆիկական խաղարկման ժամանակ ինքնաախտորոշումը աստիճանաբար վերածվում է ինքնաբուժման:

650 total views, no views today

ՀՏ գլոբալ հիմնախնդիրները

Աշխարհի բնակչության աճի ամենաբարձր տեմպերը բնորոշ էին 60-ական թվականներին: Այնուհետև այն նվազել է աշխարհի երկրների հիմնական խմբերում:

2,128 total views, no views today

Աշխատանքի սեռային բաժանում

Աշխատանքի բաժանումը ըստ տղամարդու գործի մասին պատկերացումների, որոնք հիմնվում են գենդերային տարբերությունների վրա:

698 total views, no views today

Էթնոքաղաքական կոնֆլիկտներ

Տվյալ ոլորտի մասնագետների կողմից մշակվել է էթնոքաղաքական կոնֆլիկտների զարգացման հետևյալ սխեման` կոնֆլիկտները սկսվում են ազգային լեզուների մասին հարցի դրվածքից:

932 total views, no views today

Սոցիալ հոգեբանական մթնոլորտի դերը աշխատանքի կենսագործունեության մեջ

Ուսուցման սկզբունքների մեջ աշակերտի զարգացման և ձևավորման գործունեության առաջատար տեսակը խաղն է:

705 total views, no views today

2-րդ 2-ից  12