Բնագավառներ


Բնության յուրահատկությունները

Ներկայիս ճգնաժամային պայմաններում ամենամեծ պոտենցիալն ունեն արդյունաբերության բնության շահագործման ճյուղերը: Դրանք հանքաարդյունաբերական և անտառային ճյուղերն են:

1,176 total views, no views today

Տրանսպորտը և շրջակա միջավայրը

Օդում բարձր թունավորվածությամբ կապարի միացությունների ստացումը կարելի է դադարեցնել, եթե էթիլենային բենզինի փոխարեն օգտագործել ոչ էթիլենային բենզին:

902 total views, no views today

Մոլորակի կլիմայի ձևավորման պրոցեսում ջերմոցային էֆեկտի դերը

Ջերմոցային էֆեկտին զուգընթաց գոյություն ունեն նաև այլ մեխանիզմներ, որոնք ազդում են Երկրի միջին մոլորակային ջերմաստիճանի ձևավորման վրա:

1,204 total views, 4 views today

Ալավերդին որպես բաց երկնքի տակ գտնվող գազախցիկ

Հենց մթնոլորտի աղտոտվածությունն է պատճառ դառնում զանազան հիվանդությունների պատճառը:

678 total views, no views today

Կենսագործունեության անվտանգության բաժին

Աշխատասենյակում, որտեղ կատարվում է աշխատանքը, պետք է ապահովել անհրաժեշտ սանիտարահիգիենիկ պայմաններ:

1,036 total views, no views today

7-րդ 7-ից  « Սկիզբ567