Բնագավառներ


Երկրաշարժ

Անկախ առաջացման պատճառներից` երկրաշարժի գլխավոր դրսևորումը մեկ և նույնն է` երկրակեղևի ալիքավոր շարժումները:

4,365 total views, 1 views today

Աստղերը և տիեզերքը

Բոլոր աստղերը, ինչպես նաև արեգակը, իրենցից ներկայացնում են շիկացած հրաշեկ գնդեր, որտեղ տեղի են ունենում ջերմամիջուկային սինթեզ:

905 total views, 1 views today

Փոթորիկ

Փոթորկը քամու տեսակ է: Այն տևում է այնքան ժամանակ մինչև ճնշումները հավասարվեն: Բնութագրվում է օդի շարժման արագությամբ և ուղղությամբ:

2,382 total views, 1 views today

Էքստերնալների տիպերը

Բնօգտագործման տնտեսագիտության մեջ չափազանց կարևոր հասկացություն են հանդիսանում էքստերնալները (արտաքին ազդեցությունները):

771 total views, 2 views today

Ընդերքի օգտագործումը և պահպանությունը, օգտագործման սահմանափակումները

Ընդերքը երկրակեղևի մաս է, որը դարեր շարունակ շահագործվում է տնտեսական գործունեություն իրականացնող տարբեր անձանց, կազմակերպությունների կողմից:

839 total views, 1 views today

Ֆաունա և Ֆլորա

Բուսաբանական այգու հիմքը կազմում են կենդանի բույսերի հավաքածուները, որոնք աճեցվում են բաց տարածություններում և ջերմատներում:

1,406 total views, 1 views today

Բնական ռեսուրսները և դրանց դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ

Բնատարածքը հատուկ տեսակի բնական ռեսուրս է, առանց որի մարդկային հասարակությունը իր գործունեությունը ծավալել չի կարող:

2,378 total views, 1 views today

5-րդ 7-ից  « Սկիզբ56...Վերջ »