Բնագավառներ


ՀԷԿ-ի կառուցման և շահագործման Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում

1,022 total views, no views today

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՅՈՒՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

1,587 total views, no views today

Արտադրական թափոնների վերամշակումը և վնասազերծումը

1,625 total views, no views today

Բնապահպանության կրթության առանձնահատկությունները և նրա կազմակերպումը ՀՀ-ում

912 total views, no views today

Էքստերնալների տիպերը

773 total views, no views today

ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄԱՐԴԱԾԻՆ ԱՂՏՈՏՈՒՄԸ: ԱՂՏՈՏՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

1,052 total views, no views today

«ՇԻԿԱՀՈՂԻ» ԱՐԳԵԼՈՑ

768 total views, no views today

1-րդ 7-ից  12...5...Վերջ »