Բնագավառներ


Սահմանադրական երաշխավորումը

Իրավունքով իշխանության սահմանափակումն իրավական պետության հիմնական բնութագրիչն է:

774 total views, no views today

Դատապարտյալ

744 total views, no views today

Ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնները

871 total views, no views today

Պետական ծառայողների հասարակական գնահատականի գործոնները

750 total views, no views today

ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔ

1,668 total views, no views today

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Սույն գլխում մանր չափ է համարվում հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկը չգերազանցող գումարը (արժեքը):

1,674 total views, no views today

ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սպանությունը` ապօրինաբար մեկ ուրիշին դիտավորությամբ կյանքից զրկելը` պատժվում է ազատազրկմամբ` վեցից տասներկու տարի ժամկետով:

1,490 total views, no views today

1-րդ 3-ից  12...Վերջ »