Բնագավառներ


Սահմանադրական երաշխավորումը

Իրավունքով իշխանության սահմանափակումն իրավական պետության հիմնական բնութագրիչն է:

691 total views, no views today

Դատապարտյալ

694 total views, no views today

Ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնները

808 total views, no views today

Պետական ծառայողների հասարակական գնահատականի գործոնները

668 total views, 1 views today

ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔ

1,580 total views, no views today

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Սույն գլխում մանր չափ է համարվում հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկը չգերազանցող գումարը (արժեքը):

1,595 total views, no views today

ԿՅԱՆՔԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սպանությունը` ապօրինաբար մեկ ուրիշին դիտավորությամբ կյանքից զրկելը` պատժվում է ազատազրկմամբ` վեցից տասներկու տարի ժամկետով:

1,402 total views, no views today

1-րդ 3-ից  12...Վերջ »